مقدمات EEG و پردازش سیگنال

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
3,500,000 ریال

مدرس: دکتر سحر حقیقی

  • دکترای مهندسی الکترونیک از دانشگاه تورنتو کانادا
  • پژوهشگر و مدرس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
  • مدیر تحقیق و توسعه گروه بندا