آموزش جامع اصولی علمی با مجرب ترین اساتید

در دسترس

 دوره ها به صورت ضبط شده میباشد که در پایان هر دوره در صورت تمایل به اخذ گواهینامه حضور، آزمون آنلاین مربوط به دوره برگزار میشود.

 

عملی

از بین شرکت کنندگان دوره ی آنلاین افرادی که تمایل دارند میتوانند در بخش عملی دوره که هر ماه به صورت حضوری برگزار میشود، شرکت کنند.