دوره ی حضوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت فناوران سرمد

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

برگزار شده در بهمن و اسفند ۱۴۰۰

▫️مبانی علوم اعصاب بالینی

▫️ارزیابی های تشخیصی

▫️تصویربرداری اعصاب

▫️درمان های مبتنی بر

نوروفیدبک و tDCS

▫️داروشناسی بالینی اعصاب و روان

▫️توانبخشی عصبی و شناختی

اساتید دوره:

آقای دکتر نامی/ آقای دکتر چگینی/ خانم دکتر باقرزاده/ آقای دکتر بتولی/ آقای دکتر محمدی