کارگاه مجازی نوروفیدبک

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1,350,000 تومان
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

این دوره، به عنوان کارگاه مجازی نوروفیدبک، پیش نیاز کارگاه ها عملی و دوره کارورزی میباشد.

مدت زمان: ۲ ساعت

مدرس: دکتر محمدعلی نظری

استاد علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
  • دکتری علوم اعصاب Picardie Jules Verne

موضوعات پوشش داده شده در این کارگاه:

  • مبانی تئوریک نوروفیدبک
  • تاریخچه مختصر
  • ادوات و دستگاه الزم برای انجام نوروفیدبک
  • مبنای استفاده از نوروفیدبک در اختالالت
  • چالش های در مورد نوروفیدبک )نظرات موافق و مخالف(
  • علمی بودن یا نبودن نوروفیدبک
  • شواهد بالینی نوروفیدبک