دوره کامل QEEG

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
9000000

شامل دوره های دکتر خرمی، میکائیلی و حقیقی

موضوعات مورد پوشش شامل : ثبت سیگنال و منشا آن، ملاحظات مهندسی و عملیاتی ثبت، مونتاژها و بیومارکر ها، نقشه مغزی، پردازش های اولیه سیگنال، شناسایی آرتیفیکت و باند های فرکانسی.

محتوای دوره

1 از 3