پکیج های ترکیبی

دوره های مجزا

لورتا نوروفیدبک

با دکتر سروش لهراسبی

QEEG و بیومارکر

با دکتر آناهیتا خرمی

مونتاژها و ثبت

با دکتر آناهیتا خرمی

EEG و پردازش سیگنال

با دکتر حقیقی

مقدمات اوتیسم، عوامل موثر و فرآیند

با دکتر محمدی

مقدمات صرع

با دکتر تفاخری

نوروفیدبک پیشرفته

با دکتر کمالی

سیگنال EEG و ثبت - از منشاء تا چگونگی

با دکتر میکائیلی